Handleidingen

Verwerkingsrichtlijnen
Deze stap-voor-stap verwerkingsrichtlijnen zijn een goede leidraad bij de plaatsing van onze EPDM dakproducten.

 •    Het membraan verkleven
 •    On site naadverbinding
 •    Binnenhoek
 •    Buitenhoek/lichtkoepel
 •    Ontluchting/doorvoeren
 •    Hemelwaterafvoer
 •    Randafwerking


Het membraan verkleven
Het EPDM-membraan wordt altijd volledig verlijmd aan de ondergrond met contactlijm of EPDM spuitlijm. Deze daklijm wordt zowel op de ondergrond als op het membraan aangebracht. Geschikte ondergronden zijn o.a.: hout, bitumen, PIR/PUR isolatie, beton, aluminium en zink.

De EPDM-membranen kunnen zowel op nieuwe als op bestaande daken aangebracht worden. EPDM dakbedekking kan in principe op elk bestaand dak aangebracht worden.

Stap 1
 • Plaats het membraan op het dak.
 • Laat het 30 minuten rusten.
 • Vouw de helft van het membraan terug.
Stap 2
 • Breng de contactlijm of spuitlijm aan op de onderzijde van het teruggevouwen membraan.
 • Breng de daklijm eveneens aan op het te bedekken dakoppervlak.
Stap 3
 • Laat beide oppervlakken voldoende drogen tot de lijm bij aanraking niet langer aan de vinger kleeft.
Stap 4
 • Rol het membraan in het gelijmde dakoppervlak.
 • Druk aan met een zachte borstel.
 • Herhaal deze stappen voor de andere helft van het membraan.


On site naadverbinding
EPDM dakbedekking is beschikbaar in grote, naadloze membranen. De meeste kleine residentiële daken kunnen zeker bedekt worden met één enkel naadloos membraan. Indien twee naast elkaar liggende membranen toch verbonden moeten worden, kan dit met behulp van EPDM nadenafdekstrip. Zorg ervoor dat er geen ruimte is tussen naast elkaar liggende membranen (lichte overlapping is toegestaan).

Stap 1
 • Breng EPDM primer aan op beide folies in de naadzone over een totale breedte van 20 cm.
 • Wacht voldoende lang tot deze contactdroog is.
Stap 2
 • Trek een klein deel van het beschermpapier van de EPDM naadafdekstrip.
 • Plaats deze over de met EPDM primer bewerkte naadzone.
 • Trek het beschermpapier onder een hoek van 45° van onder de naadafdekstrip.
 • Verkleef deze strip met vlakke hand aan de EPDM folie. Zorg ervoor dat er geen luchtbellen worden ingesloten.
Stap 3
 • Rol de naadafdekstrip aan met een handroller. Rol haaks op de naad.


Binnenhoek

Stap 1
 • Verkleef het membraan met contactlijm of EPDM spuitlijm tegen de opkant en bovenop de dakrand.
Stap 2
 • Vouw het membraan in de hoek tot een puntzak.
Stap 3
 • Vouw de hoeken plat op de dakrand.
 • Werk de dakrand af met een daktrim (zie randafwerking).
 • Knip overtollig membraan af.Buitenhoek/lichtkoepel

Stap 1
 • Knip het membraan in van boven naar beneden tot aan het dakvlak.
 • Verkleef het membraan met contactlijm of EPDM spuitlijm tegen de opkant.
 • Breng EPDM Primer aan over 10 cm op beide zijden en laat voldoende drogen.
Stap 2
 • Verkleef een strook EPDM Flashing tegen de opkant tot aan het dakvlak.
Stap 3
 • Breng een nieuwe laag EPDM Primer aan.
Stap 4
 • Verwijder het beschermpapier van de Hoek Flashing en verkleef deze tegen de opkant.
Stap 5
 • Rol de vormfolie aan met een handroller.Ontluchting/doorvoeren

Stap 1
 • Breng EPDM Primer aan op het membraan (min. 10 cm rond de ontluchting) en op de flens van de ontluchting.
 • Laat drogen
Stap 2
 • Knip een gat uit de EPDM Flashing ter grootte van de ontluchting.
Stap 3
 • Plaats de EPDM Flashing over de ontluchting.
 • Verwijder het beschermpapier.
 • Druk de zelfklevende EPDM-strip met de hand in de primer.
Stap 4
 • Rol aan met een handroller.Hemelwaterafvoer (HWA)

Stap 1
 • Plaats de hemelwaterafvoer en rondom de EPDM slabbe markeren maken.
 • Verwijder de HWA en breng een laag EPDM Primer aan.
 • Breng een laag EPDM Primer aan op het dakvlak, 5cm over de markering.
 • Laat drogen.
 • Breng een volledige laag EPDM lijmkit aan.
   Stap 2
 • Plaats de hemelwaterafvoer.
   Stap 3
 • Rol aan met een handroller en de naden afwerken met EPDM lijmkit.